Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal & Consultancy Services

Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu

Serkan Cengiz Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal and Consultancy Services
 

Mustafa Türkmen Başvurusu (B.No:2020/2828, 21.06.2023)

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun mal praktis kaynaklı maruz kaldığı zararının tazminine yönelik tam yargı davasının reddi kararı dolayısıyla Anayasa m.17 hükmünün ihlal edildiğine, başvurucunun uzun yargılama kaynaklı ihlal yakınmasının ise Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'na başvuru yapılması gerektiği gerekçesiyle kabuledilmeziliğine karar vermiştir.

Karar Metni