Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal & Consultancy Services

Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu

Serkan Cengiz Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal and Consultancy Services
 

 

Yiğit Aksakoğlu Başvurusu (Başvuru No:2019/7132, 03.12.2020)

Anayasa Mahkemesi, Anayasa mad.19 kapsamında ileri sürülen başvurucunun maruz kaldığı tutuklama tedbirinin hukuka aykırı olduğu yakınması açısından Anayasa mad.19/3 hükmünün ihlal edildiğine, başvurucunun diğer yakınmalarının ise reddine karar vermiştir.  

Karar Metni