Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal & Consultancy Services

Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu

Serkan Cengiz Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal and Consultancy Services
 

 

Güner Menderes Başvurusu (Başvuru No:2019/34118, 09.09.2020)

Anayasa Mahkemesi, Anayasa mad.36 kapsamında ileri sürdüğümüz yakınmalar (mahkeme kararının icra edilmemesi ve uzun yargılama) açısından yaptığı değerlendirme sonucunda ilk yakınmaya dair (İYUK mad.28 ve AİHS mad.53 hükümlerine rağmen) yargılamanın henüz kesin bir kararla sonuçlanmamış olduğu gerekçesiyle kabuledilmezlik kararı vermiş, ikinci yakınma açısından ise yaklaşık 9 yıldır derdest olan yargılamanın makul sürede sonuçlandırılmamış olduğu gerekçesiyle Anayasa mad.36 hükmünün ihlal edildiğine hükmetmiştir. 

Karar Metni