Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal & Consultancy Services

Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu

Serkan Cengiz Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal and Consultancy Services
 

04/09/17

Hasibe Uysal Başvurusu (Başvuru No:2014/3975, Karar Tarihi:05.07.2017)

Anayasa Mahkemesi, 2005 Ocak dönemi ile 2007 Nisan dönemi arasında başvurucu tarafından serbest bölgeye sunulan fason hizmetin ihracat istisnası kapsamında görülmemesi suretiyle resen cezalı vergi tarhiyatı yapılması ve tarhiyata açılan davada lehe olan emsal mahkeme kararlarına aykırı karar verilmesi ve ayrıca Danıştay kararlarının gerekçesiz olması nedenleriyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği yakınması açısından ihlalin meydana gelmediğine,  yargılamanın makul sürede sonuçlandırılmaması kaynaklı yakınma açısından ise ihlalin mevcut olduğuna karar vermiştir.

 Karar Metni