Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal & Consultancy Services

Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu

Serkan Cengiz Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal and Consultancy Services
 

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

BÜYÜK DAİRE

BANKOVİC VE DİĞERLERİ / BELÇİKA, ÇEK CUMHURİYETİ, DANİMARKA, FRANSA, ALMANYA, YUNANİSTAN, MACARİSTAN, İZLANDA, İTALYA, LÜKSEMBURG, HOLLONDA, NORVEÇ, POLONYA,  PORTEKİZ, İSPANYA, TÜRKİYE VE İNGİLTERE DAVASI

(Başvuru no:28298/95)

KARAR (KABULEDİLMEZLİK)

STRASBURG

12 Aralık 2001

metnin devamı