Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal & Consultancy Services

Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu

Serkan Cengiz Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal and Consultancy Services
 

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

İKİNCİ BÖLÜM

MİLOSEVİC / HOLLANDA DAVASI

(Başvuru no: 77631/01)

KARAR (KABULEDİLMEZLİK)

STRASBURG

19 Mart 2002

metnin devamı