Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal & Consultancy Services

Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu

Serkan Cengiz Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal and Consultancy Services
 

Vicdani Red Hakkı Bağlamında Tünelin Ucunda Beliren Işık: Bayatyan / Ermenistan Kararı

Vicdani Red savaşlarla dolu dünya tarihine paralel olarak var olagelmişse de devletlerin savunma ve/veya saldırı refleksini zayıflatacağı öngörüsü ve ön yargısıyla kolaylıkla kabul görmeyen, çoğu zaman vatana ihanetle bir tutulan ve dolayısıyla da üzerinde konsensüs sağlanamamış bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin konu hakkındaki bilgi kaynaklarının aktarımı mahiyetindeki bu kısa çalışma, Strazburg Mahkemesi'nin Bayatyan / Ermenistan kararına kadarki konu hakkındaki evrimsel yaklaşımını kısaca özetlemeyi amaçlamaktadır.

Bayatyan / Ermenistan kararına ilişkin Strazburg Mahkemesi'nin yayınlamış olduğu basın açıklamasının “İzmir Barosu Mesleki İngilizce Çalışma Grubu" tarafından yapılmış olan Türkçe tercümesi çalışmaya eklidir.  

 metnin devamı