Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal & Consultancy Services

Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu

Serkan Cengiz Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal and Consultancy Services
 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 41 Uyarınca Tazminat Kavramı

İzmir Barosu Bülteninin, Kasım-Aralık 2001 sayısında yayınlanan yazımızda; Mahkemenin Türkiye açısından Sözleşmenin muhtelif maddelerinin ihlaliyle sonuçlanan kararlarında yer alan tazminat rakamlarının, kararın içeriği ve doğurduğu iç hukuk sonuçlarından daha fazla önemsendiğini, bu durumun doğal bir sonucu olarak kararlardan kaynaklanan hukuki icapların, -sloganlaşmış politik  argümanları bir yana bırakırsak- çeşitli nedenlerle ihmal edildiğini belirtmiştik. Tazminat  konusunun yaratmış olduğu bu cazibeden faydalanarak, Sözleşmenin 41. maddesi uyarınca Mahkemeye sunulan tazminat istemlerinin nasıl ve hangi ölçütler çerçevesinde değerlendirildiğine değinen - kısada olsa- bir yazı yazmanın   uygun  olduğunu düşündük.

metnin devamı

İzmir Barosu Dergisi Nisan 2002 sayısında yayınlanmıştır.