Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal & Consultancy Services

Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu

Serkan Cengiz Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal and Consultancy Services
 

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YAŞAM HAKKI

Bu çalışmanın amacı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2.maddesi tarafından garanti altına alınan “yaşam hakkının” mahiyeti, kapsamı ve gerekleri hususlarında, Mahkeme içtihatlarını da dikkate alarak, genel bir değerlendirme sunmaktır.

metnin devamı