Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal & Consultancy Services

Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu

Serkan Cengiz Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal and Consultancy Services
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI’NIN 53. MADDESİ DEĞİŞİKLİKLERİ VE KAMU GÖREVLİLERİNİN TOPLU SÖZLEŞME HAKKI

Bu çalışmanın amacı Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasa’sının 53.maddesinin günümüze kadar geçirdiği değişiklikler ışığında mevcut durumun genel hatlarıyla ortaya konulması ve 12 Eylül 2010 Anayasa değişikliği ile özellikle kamu görevlilerine “sağlanan” toplu iş sözleşmesi yapma hakkının etkinliğinin ve işlevselliğinin tartışılmasıdır.

metnin tamamı