Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal & Consultancy Services

Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu

Serkan Cengiz Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal and Consultancy Services
 

Dostane Çözüm Prosedürü Açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Bir Dönemeç (mi?)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları  çoğunlukla, mahkum olunan tazminatların Türkiye bütçesine getirdiği mali  sonuçlarıyla tartışılıyor. Taşıdığı  anayasal ve diğer  iç hukuk zorunluluklarının,  ilgili   çevreler tarafından  gönüllü/gönülsüz ihmal edildiği  göz önüne alındığında; Bazen oldukça önemli, bazen de can alıcı olarak addedilebilecek  birçok kararın hak etmiş olduğu tartışma ve uygulama  zeminini bulamamasını oldukça olağan karşılamak gerekiyor.

metnin devamı

İzmir Barosu Bülteni Ekim 2001 sayısında yayınlanmıştır.