Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal & Consultancy Services

Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu

Serkan Cengiz Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal and Consultancy Services
 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İcrası ve Sürecin Denetlenmesi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları özellikle içerdiği yüksek(!) tazminat bedelleri sayesinde basında haber konusu olurken, kararlar uyarınca ulusal hukukta yapılması gereken değişiklikler ise belirli bir takım nedenlerden dolayı sürekli  göz ardı edilmektedir. Avrupa demokrasisinin önemli bir itici gücü olan bu kararların icrası, sadece hükmedilen tazminat tutarlarının başvurucuların banka hesabına havale edilmesinden ibaret olmayıp; başta yargılamanın tarafı olan ülke olmak üzere, Sözleşmeye taraf olan tüm ülkeler açısından bir dizi başka sonuçlar ve yükümlülükler de doğurmaktadır. Bu yazının konusu Mahkeme kararlarının Sözleşmeye taraf devletler açısından doğurduğu yükümlülükler ve bunları denetleyen mekanizmanın irdelenmesidir.

metnin devamı

Toplum ve Hukuk Dergisi 2003 Bahar sayısında yayınlanmıştır.