Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal & Consultancy Services

Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu

Serkan Cengiz Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal and Consultancy Services
 

MAHPUSLARIN AÇLIK GREVİ VE ZORLA BESLEME PARODOKSU IŞIĞINDA HEKİM SORUMLULUĞU

Açlık grevi, geçmişten bu yana insanoğlu tarafından kullanılan en radikal “kendini ifade etme”, “baskıya karşı direnme”, “politik tavır koyma”, “protesto” yöntemlerinden birisi olarak kullanıla gelmiştir. Söz konusu yöntemin gerek hukuk gerekse de tıp camiasında çok tartışılır olmasının temel nedeni kullanılan yöntemin ihtiva ettiği sertliktir. İşbu çalışma mahpusların açlık grevi bağlamında ortaya çıkan temel meselelerden birisi olan zorla beslemenin gerek ulusal gerekse de uluslararası hukuk açısından mümkün olup olmadığını ele alacaktır. Hukuk açısından yürütmeye çalışacağımız bu tartışmaya en son noktayı, zorla beslemenin pek çok yönüyle tıbbı bir müdahale niteliğini kazanacak olması nedeniyle, Hekimlik Meslek Kuralları ve konuyla ilgili meslek ilkeleri koyacaktır.

metnin devamı