Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal & Consultancy Services

Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu

Serkan Cengiz Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal and Consultancy Services
 

 

Uzman olarak görev yaptığımız ve katkı koyan yazarlardan birisi olduğumuz, Türkiye Barolar Birliği, CCBE, İngiltere ve Galler Barosu ve Fransa Barosu'nun proje ortağı, Avusturya, İspanya, İtalya ve Polonya Barolarının iştirakçi olduğu  "Hukuk Eğitimi Yoluyla Barolar Arasındaki Sivil Diyaloğun Geliştirilmesi" projesi kapsamında hazırlanan "Meslek İçi Eğitim Projesi Sonuç Raporu" Ekim 2009 tarihinde Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanmıştır.