Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal & Consultancy Services

Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu

Serkan Cengiz Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal and Consultancy Services
 

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını doğrudan koruma altına almasada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1990'lı yıllarda ilan etmeye başladığı konuyla ilgili koruyucu kararlarıyla bu eksikliği, sınırlı bir ölçüde de olsa, gidermeye başlamıştır. Bergama davası olarak bilinen Taşkın ve Diğerleri / Türkiye davası ve Halkalı Çöplüğü davası olarak bilinen Öneryıldız / Türkiye davaları konuyla ilgili önemli AİHM kararlarından bazılarıdır. Avrupa Konseyi yayını olan el kitabının Türkçeye kazandırılmasının AİHM'in konuyla ilgili içtihatlarının ve kriterlerinin ortaya konulması açısından önemli olduğu düşüncesindeyiz. Serkan Cengiz ve Utku Kılınç tarafından Türkçeye kazandırılan ve Ocak 2009'da Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi tarafından yayınlanan kitap, ÇHD İzmir Şubesinden ücretsiz olarak temin edilebilir.