Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal & Consultancy Services

Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu

Serkan Cengiz Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal and Consultancy Services
 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi koruma mekanizması, AİHS koruma mekanizmasına ilişkin reform süreci (usul ve esasa ilişkin değişiklikler), AİHM kararları ve kararların bağlayıcılığı, AİHM kararlarının icrası, AİHM kararlarının icrasında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin denetimi, Avrupa Konseyi’nin diğer kurumlarının AİHM kararlarının icrasının denetimi sürecine katkıları ile AİHM kararlarının taraf devletlerin iç hukuklarında yarattığı etkileri ele alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İcrası başlıklı kitabımız Mayıs 2023 tarihinde Seçkin Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır.