Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal & Consultancy Services

Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu

Serkan Cengiz Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal and Consultancy Services
 

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin AİHS m.41 Kapsamındaki Hükümlerinin (Adil Karşılık) Mahiyeti ve Unsurları" başlıklı eserimiz Temmuz 2016 tarihinde Adalet Yayınevi tarafından yayınlanmıştır.

Avukatların/hukukçuların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde takip ettikleri başvurular açısından, AİHS m.41 kapsamındaki taleplerini belirlerken dayanak olarak kullanabilecekleri salt bu amaca özgülenmiş, konuyu etraflıca ele alan Türkçe yayınlanmış bir kaynağın olmayışı bizi, böyle bir konuda çalışma yapmaya yöneltti. Hazırlamış olduğumuz çalışmanın özellikle uygulamanın içinde yer alan meslektaşlarımız ve hukukçular açısından yararlı olacağını umut ediyoruz.